Terapia wad wymowy - Logopedia

 • Terapia wad wymowy - Logopedia

  Usuwanie wad wymowy wszelkiego rodzaju np.:

  Seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek:
  s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

  Zastępowanie spółgłosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

  spółgłoski: sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski s, z, c, dz myszy – mysy, szafa – safa, żaba – zaba, czekolada – cekolada, dżungla – dzungla

  spółgłoski: s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski: ś, ź, ć, dź
  np. szafa – śafa, żaba – źaba, czekolada – ćekolada, dżungla – dźungla,
  sałata-śałata, zapałki – źapałki, cebula – ćebula, dzbanek – dźbanek

  spółgłoski: c, dz, ć, dź, cz, dż – mogą też być zastępowane przez: s, z, ś, ź, sz ;
  np. cebula – sebula, dzbanek – zbanek, ćma – śma, dźwig – źwig, czapka – szapka,
  dżokej – żokej

  Brak realizacji głosek

  Głoski te mogą być również w ogóle nie realizowane przez dziecko:
  szafa – afa, koza – koa,

  Nieprawidłowa realizacja głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
  podczas artykulacji dziecko wsuwa język między zęby w linii środkowej lub bocznej.

  • Reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r. Zastępowanie głoski r innymi głoskami wymawianymi prawidłowo: np. rower – jowej, rower – łoweł, rower – dowed, rower – wowew, rower – lowel. Opuszczenie głoski rnp. ryba – yba. Nieprawidłowa realizacja głoski rPolega na deformacji głoski r, czyli tworzeniu dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym naszego języka. Brzmienie głoski r jest zdeformowane.
  • Kappacyzm  – nieprawidłowa realizacja głoski k.
  • Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g. Zastępowanie głosek k oraz g odpowiednio głoskami t oraz d: np. kura – tura, kino – tino, Opuszczanie głosek k, g:np. kura – ura, kino – ino
  • Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t. Zaburzeniu pod względem dźwięczności ulegają następujące pary głosek:
   b – p, bi – pi, d – t, g - k, gi - ki, dz - c, dż - cz, dź - ć,
   w - f, wi - fi, z - s, ż - sz, ź - ś
   Przykłady: np. arbuz - arpus, bitwa - pitwa, daj - taj, granica - kranica, gimnastyka - kimnsastyka, dzbanek - cpanek, dżdżownica - czczownica, dziwny - ciwny, towar - tofar, telewizja - telefisja, wąwóz - fąfós, bagaże - pakasze, przedrzeźniać - przetsześniać
  • Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l
  • Nosowanie – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte)
  • Jąkanie – polega na przerywaniu toku mowy przez nieskoordynowane ruchy mięśni fonacyjnych, oddechowych i artykulacyjnych. Trudności mogą występować na początku lub w trakcie mówienia. W mowie jąkających się dochodzi do powtórzeń pojedynczych głosek, sylab, słów, części zdań. Ponadto objawami niepłynności mówienia może być: przeciąganie głosek, zbyt szybkie mówienie, zbyt wolne mówienie, nierytmiczne mówienie, blokowanie, pauzy, poprawki oraz unikanie trudnych słów i zastępowanie je innymi, łatwiejszymi.
 • Skontaktuj się z nami