O nas

  • Karolina Wielopolska

   Karolina Wielopolska

   jestem logopedą dyplomowanym i filologiem polskim

   Będąc nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi co z kolei zmotywowało mnie do osobistego rozwoju w zakresie zdobycia uprawnień logopedy i stworzenia przyjaznego dzieciom prywatnego gabinetu logopedycznego, którego jestem właścicielem.

   Ukończyłam studia humanistyczne o kierunku Filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciłam swoje umiejętności logopedyczne na Wydziale Studiów Edukacyjnych na kierunku Pedagogiki specjalnej- Logopedii, również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

   Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam dzięki pracy w szkole, stażu w przedszkolu oraz podczas praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach i gabinetach logopedycznych.

   Swoją wiedzę uzupełniam podczas obecności na szkoleniach oraz konferencjach obejmujących tematykę logopedyczną. Zajmuję się pracą z dziećmi i młodzieżą.

   Wykształcenie, które zdobyłam pozwala mi wybierać skuteczne metody terapii indywidualnie dobrane do potrzeb każdego Pacjenta. Wybrałam zawód logopedy, ponieważ właśnie w nim realizuje swoje marzenia o pracy z dziećmi. Nadto w związku z tym, iż wiem że czasem należy utrwalić i uzupełnić wiedzę zdobytą w szkole proponuję uczniom również zajęcia z języka polskiego.

   Prywatnie jestem mamą licealisty Janka i uczennicy szkoły podstawowej Marysi. Doświadczenie życiowe jakie zebrałam przy ich wychowaniu pozwala mi również wykorzystać to podczas terapii.

   Doświadczenie:
   • Specjalizacja:
    Logopeda, nauczyciel języka polskiego
   • Wykształcenie
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

    

  • Marlena Hajduk

   Marlena Hajduk

   jestem dyplomowanym nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz logopedą

   W swojej pracy kładę duży nacisk na dokładne poznanie każdego dziecka. Staram się ściśle współpracować
   z rodzicami i wspólnie z nimi rozwiązywać pojawiające się problemy wychowawczo-dydaktyczne.
   Jestem osobą zorganizowaną, oddaną pracy, wychodzącą naprzeciw potrzebom dzieci.
   W pracy dydaktycznej daję dzieciom rozsądną swobodę, staram się wyzwalać ich kreatywność i pobudzać wyobraźnię. Mimo długiego stażu pracy wciąż się dokształcam, ukończyłam dwa kierunki studiów podyplomowych, uczestniczę w licznych kursach i warsztatach metodycznych. Wdrażam najnowsze metody pracy, które pozwalają mi wychowywać i nauczać na wysokim poziomie.

   Jestem logopedą w poznańskim przedszkolu. Wspaniałym doświadczeniem była praca nauczyciela – logopedy w szkole sportowej z dziećmi klas I – III.

   Prywatnie jestem mamą Alicji, wspaniałej młodej kobiety, studentki ekoenergetyki.

   Doświadczenie:
   • Specjalizacja:
    Logopeda, Terapia pedagogiczna, dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego
   • Wykształcenie
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

    

  • Violetta Rachel

   Violetta Rachel

   jestem dyplomowanym logopedą, terapeutą pedagogicznym, nauczycielem edukacji
   wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

   Studia z wymienionych dziedzin odbyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończyłam Specjalistyczne Studium Neurologopedii w Lublinie. Praca z dzieckiem to moja pasja, którą realizuję od ponad 20 lat. Językowe kształcenie młodego człowieka wymaga szerokich kompetencji psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznych, dużej dozy cierpliwości oraz otwartości serca. Przymioty te są nieustannie obszarem mojego doskonalenia poprzez samokształcenie oraz udział w licznych szkoleniach np.

   • „Jak wzmacniać koncentrację uwagi dziecka?”
   • „Jak uczyć, żeby nauczyć? Pamięć i jej tajemnice”
   • „Stymulacja procesów myślenia, kategoryzacja, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe”.
   • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”
   • „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”.
   • „Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera”
   • „Metoda Dobrego Startu”.

   Systematyczne poszerzanie kwalifikacji pozwala mi na stosowanie nowoczesnych metod pedagogicznych i logopedycznych, dzięki czemu terapia odbywa się na wysokim poziomie. Do każdego Pacjenta podchodzę indywidualnie i z wielkim zaangażowaniem.

   W nielicznych wolnych chwilach uwielbiam czytać powieści historyczno – obyczajowe, a także słuchać muzyki relaksacyjnej. Prywatnie jestem mamą wspaniałego gimnazjalisty, dzięki któremu moje doświadczenie życiowe ciągle się bogaci.

   Doświadczenie:
   • Specjalizacja:
    Neurologopeda, Terapia pedagogiczna, dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Wykształcenie
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

    

  • Aleksandra Kędzierska

   Aleksandra Kędzierska

   Nazywam się Aleksandra Kędzierska jestem logopedą, pracuję z dziećmi i dorosłymi już 37 lat. Moje doświadczenie zawodowe i życiowe w pracy z dziećmi i dorosłymi procentuje wszechstronnym podejściem do człowieka. W czasie terapii poszukuję innych form pracy z pacjentem, mającym trudności w procesie posługiwania się mową. Dodatkowo prowadzę diagnozę i terapię jąkania dzieci i osób dorosłych nowatorską metodą holistycznego i indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. Ukończyłam studia podyplomowe z Logopedii oraz Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, liczne kursy doskonalące . Prywatnie uwielbiam czytać, poznawać ludzi i słuchać muzyki.

   Doświadczenie:
   • Specjalizacja:
    Logopeda, Terapia pedagogiczna, dyplomowany nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego
   • Wykształcenie
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Skontaktuj się z nami