Terapia zaburzeń mowy i komunikacji - Neurologopeda Poznań

 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji - Neurologopedia

  W Centrum Logopedii „Źródło Mowy” czeka wykwalifikowany specjalista, który pomaga usunąć lub złagodzić zaburzenia utrudniające prawidłową komunikację językową. Neurologopeda w Poznaniu z naszej poradni posiada bogate doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Zauważyłeś niepokojące objawy u swojego dziecka? A może ktoś z Twoich bliskich jest po udarze, który spowodował zaburzenia mowy? Zapraszamy na konsultacje – nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, aby prawidłowo zdiagnozować podłoże problemu oraz wykorzystać wszelkie możliwe metody stosowane w neurologopedii i skutecznie pomóc każdemu Pacjentowi.

  Czym jest neurologopedia?

  Neurolopedia jest jedną ze specjalności logopedii. Neurologopeda zajmuje się diagnozowaniem oraz terapią zaburzeń mowy, które są spowodowane uszkodzeniami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Prawidłowa mowa jest niezbędna w codziennym funkcjonowaniu, a u dzieci stanowi jedną z podstaw potrzebnych do nabywania wiedzy o otaczającym świecie i zdobywania umiejętności społecznych. Neurologopedia ma na celu usunięcie lub złagodzenie zaburzeń, poprawienie komunikacji i jakości życia Pacjenta.

 • Czym jest neurologopedia?

  Im wcześniejsza diagnoza, tym większe szanse powodzenia terapii zaburzeń mowy i komunikacji u dziecka. Do neurologopedy można zgłosić się już z niemowlakiem, dlatego bardzo ważne jest, aby rodzic dokładnie obserwował rozwój malucha i możliwie jak najszybciej zareagował na nieprawidłowości.

  Umów wizytę u neurogopedy, gdy Twoje dziecko:

  • skończyło 2 lata i nie mówi wcale lub mówi bardzo niewiele,
  • ma 2-3 lata i mówi bardzo niewyraźnie, słychać u niego wady wymowy,
  • ma trudności z gryzieniem, żuciem i połykaniem. Dziecko może odmawiać twardych produktów (jego karmienie wymaga miksowania potraw),
  • ma stale uchylone usta i nadmiernie się ślini,
  • jest wcześniakiem, który długo przebywał w inkubatorze lub był karmiony sondą,
  • urodziło się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu,
  • urodziło się z trudnościami okołoporodowymi.

  Neurogopeda pomaga m.in. dzieciom z:

  • dysfunkcjami układu nerwowego,
  • zespołami genetycznymi (zespół Aperta, zespół Downa),
  • rozszczepionymi wargami lub podniebieniem,
  • mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • autyzmem lub zespołem Aspergera,
  • opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
  • opóźnionym rozwojem mowy.

  Do neurologopedy powinny zgłosić się także osoby po wypadkach lub udarach, których efektem są zaburzenia mowy i języka powstałe wskutek uszkodzeń układu nerwowego.

  Jakie są najczęstsze zaburzenia mowy i komunikacji?

  Do najczęstszych zaburzeń mowy i komunikacji wymagających pracy z neurologopedą należą:

  • AFAZJA – utrata zdolności mowy, która nastąpiła na skutek ogniskowych uszkodzeń mózgu. Afazję spotyka się u ludzi w różnym wieku, jednakże najczęściej występuje ona u ludzi starszych, między innymi na skutek udaru, wylewu, urazu czaszki.
  • DYZARTRIA - jest jednym z wielu typów zaburzeń mowy. Dyzartria wynika z dysfunkcji aparatu wykonawczego (języka, podniebienia, gardła, krtani). Dyzartria najczęściej jest spowodowana: uszkodzeniem mięśni, nerwów czaszkowych, jąder tych nerwów, dróg korowo-jądrowych, układu pozapiramidowego.
  • JĄKANIE – to zaburzenie płynności mowy, które ujawnia się podczas komunikacji słownej. Objawiające się najczęściej niezamierzonym przerywaniem wypowiedzi, „zacinaniem się”, powtarzaniem wypowiedzi, zniekształceniem sylab lub całych słów. W przypadku jąkania dodatkowym czynnikiem utrudniającym terapię jest niechęć do mówienia – logofobia. W gabinecie terapię jąkania prowadzę u użyciem nowoczesnego echokorektora.

  Neurologopeda Poznań – jak przygotować się do wizyty w gabinecie?

  1. Dziecko

  Podczas pierwszego spotkania neurologopeda przeprowadza wywiad z rodzicami, dlatego należy przygotować informacje z życia i rozwoju swojej pociechy, które ułatwią diagnozę. Zapisz na kartce:

  • jak przebiegał poród,
  • ile noworodek uzyskał punktów w skali Apgar,
  • jakie dziecko przeszło choroby i jakie leki przyjmuje (lub przejmowało),
  • czy w ciąży matka przyjmowała leki,
  • jakie przewlekłe choroby występują w rodzinie,
  • kiedy dziecko zaczęło siadać, wstawać i chodzić,
  • kiedy dziecko zaczęło gaworzyć,
  • kiedy dziecko wypowiedziało pierwsze słowa,
  • jak dziecko obecnie komunikuje się z otoczeniem,
  • jak dziecko się bawi (jakie formy spędzania czasu preferuje),
  • czym dziecko jest karmione (jakich pokarmów odmawia, czy jest karmione wyłącznie z butelki).

  Na wizytę do neurologopedy zabierz dokumentację medyczną dziecka. Najważniejsze są informacje od neurologa, laryngologa, foniatry oraz dokumenty genetyczne.

  1. Dorośli

  Osoby dorosłe powinny zabrać do neurologopedy kartę informacyjną ze szpitala – gdy zaburzenia mowy pojawiły się po udarze, są skutkiem urazu czy guza. Pacjent powinien przyjść do gabinetu z osobą, z którą na co dzień się komunikuje (spędza najwięcej czasu).

  Neurogopeda – jak stawiana jest diagnoza?

  Podczas stawiania diagnozy dla dziecka neurologopeda bierze pod uwagę m.in. budowę i funkcjonowanie aparatu mowy, rozwój odruchowych reakcji oralnych, napięcie mięśniowe w okolicach aparatu mowy, czynności pokarmowe oraz oddychanie. Ważna jest ocena mowy biernej i czynnej oraz kompetencji językowych (funkcje poznawcze, komunikacja).

  W diagnozie zaburzeń mowy i komunikacji u Pacjentów dorosłych oceniana jest mowa spontaniczna, umiejętność powtarzania zasłyszanych wyrażeń, rozumienie mowy, czytanie, pisanie i nazywanie.

  Neurologopeda Poznań – jak pracujemy z Pacjentem?

  Neurologopeda w Poznaniu z Centrum „Źródło Mowy” pomaga dzieciom oraz Pacjentom dorosłym z zaburzeniami mowy. Pierwsze spotkanie obejmuje szczegółowy wywiad z rodzicem lub osobą towarzyszącą Pacjentowi oraz analizę dostarczonej dokumentacji medycznej. Na tej podstawie stawiamy diagnozę i ustalamy indywidualny plan terapeutyczny. Celem kolejnych spotkań jest nawiązanie kontaktu z Pacjentem, wywołanie spontanicznej artykulacji oraz dalsza praca nad rozwojem prawidłowej mowy i komunikacji. Neurologopeda skupia się nie tylko na wykryciu podłoża problemu, ale także wyeliminowaniu niechęci do mówienia, ćwiczeniu i utrwaleniu prawidłowych wzorców.

 • Skontaktuj się z nami