Metoda dobrego startu gimnastyka mózgu

 • Metoda Dobrego Startu Gimnastyka Mózgu

  Metoda Dobrego Startu (MDS) należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze.  Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.

  Gimnastyka przeznaczona jest zarówno dla osób zdrowych, jak i chorych.
  Są to proste ćwiczenia, które zapewniają harmonijną współpracę między lewą i prawą półkulą mózgową.Szczególne znaczenie gimnastyka mózgu posiada dla tych, u których współdziałanie obu półkul mózgowych jest zakłócone lub niepełne, czyli u dyslektyków, dysortografików, dzieci nadpobudliwych oraz dzieci mających problemy z uczeniem się i koncentracją.
  Dzięki regularnie wykonywanej gimnastyce poprawia się:

  • PAMIĘĆ
  • KONCENTRACJA
  • SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
  • ROZUMIENIE

  Gimnastyka pomaga:
  pokonywać stresy i napięcia wynikające z trudności życia codziennego, komunikować się z innymi ludźmi, uczyć się i zdawać egzaminy, przezwyciężać trudności związane z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

   
 • Skontaktuj się z nami