Porady

 • Możecie Państwo sami wstępnie sprawdzić poziom rozwoju mowy swojego Dziecka, zapoznając się z poniższą tabelą.
  W razie pytań i jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do wizyty w moim gabinecie.
 • Pierwszy miesiąc życia

  Dziecko komunikuje się za pomocą krzyku.

  2.–3. miesiąc życia

  Niemowlę zaczyna wydawać przypadkowe dźwięki jest to tzw. głużenie.

  Ok. 6. miesiąca życia

  W drugiej połowie pierwszego roku życia obserwujemy gaworzenie czyli powtarzanie usłyszanych dźwięków.

  1.– 2. rok życia

  Dziecko używa wszystkich samogłosek: a, o, e, u, i, y.

  Wymawia następujące spółgłoski: p, b, m, t, d, n, k, ś czasem ć, pozostałe spółgłoski zastępowane są innymi o zbliżonym miejscu artykulacji.

  Dziecko upraszcza grupy spółgłoskowe, wymawiając najczęściej pierwsze sylaby lub końcówki.

  Z końcem pierwszego roku życia pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba.

  2. – 3. rok życia

  W mowie dziecka pojawiają się proste zdania.

  Dziecko wymawia wszystkie samogłoski w tym również nosowe ę, ą, chociaż w jego mowie mogą występować odstępstwa, np. zamiana samogłosek a=o; e=a; i=y.

  Dziecko wymawia następujące spółgłoski:

  w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, s, z, c, dz.

  Zwiększa się liczba wypowiadanych słów. W wieku 2 lat jest ich około 300, w wieku 3 lat ok. 1000.

  4. – 5. rok życia

  Pojawia się głoska r oraz głoski sz, ż, cz, dż, choć mogą być jeszcze wymawiane jak s, z, c, dz.

  5. – 6. rok życia

  Utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż

  Mowa dziecka jest w zasadzie zrozumiała. Głoska r powinna być już wymawiana

  U dzieci sześcioletnich mowa powinna być już opanowana pod względem dźwiękowym.

  7. rok życia

  Dziecko ma już opanowaną technikę mówienia.

 • Skontaktuj się z nami