O nas

  • Karolina Wielopolska

   Karolina Wielopolska

   jestem logopedą dyplomowanym i filologiem polskim

   Będąc nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi co z kolei zmotywowało mnie do osobistego rozwoju w zakresie zdobycia uprawnień logopedy i stworzenia przyjaznego dzieciom prywatnego gabinetu logopedycznego, którego jestem właścicielem.

   Ukończyłam studia humanistyczne o kierunku Filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciłam swoje umiejętności logopedyczne na Wydziale Studiów Edukacyjnych na kierunku Pedagogiki specjalnej- Logopedii, również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

   Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam dzięki pracy w szkole, stażu w przedszkolu oraz podczas praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach i gabinetach logopedycznych.

   Swoją wiedzę uzupełniam podczas obecności na szkoleniach oraz konferencjach obejmujących tematykę logopedyczną. Zajmuję się pracą z dziećmi i młodzieżą.

   Wykształcenie, które zdobyłam pozwala mi wybierać skuteczne metody terapii indywidualnie dobrane do potrzeb każdego Pacjenta. Wybrałam zawód logopedy, ponieważ właśnie w nim realizuje swoje marzenia o pracy z dziećmi. Nadto w związku z tym, iż wiem że czasem należy utrwalić i uzupełnić wiedzę zdobytą w szkole proponuję uczniom również zajęcia z języka polskiego.

   Prywatnie jestem mamą licealisty Janka i uczennicy szkoły podstawowej Marysi. Doświadczenie życiowe jakie zebrałam przy ich wychowaniu pozwala mi również wykorzystać to podczas terapii.

   Doświadczenie:
   • Specjalizacja:
    Logopeda, nauczyciel języka polskiego
   • Wykształcenie
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

    

  • Marlena Hajduk

   Marlena Hajduk

   jestem dyplomowanym nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz logopedą

   W swojej pracy kładę duży nacisk na dokładne poznanie każdego dziecka. Staram się ściśle współpracować
   z rodzicami i wspólnie z nimi rozwiązywać pojawiające się problemy wychowawczo-dydaktyczne.
   Jestem osobą zorganizowaną, oddaną pracy, wychodzącą naprzeciw potrzebom dzieci.
   W pracy dydaktycznej daję dzieciom rozsądną swobodę, staram się wyzwalać ich kreatywność i pobudzać wyobraźnię. Mimo długiego stażu pracy wciąż się dokształcam, ukończyłam dwa kierunki studiów podyplomowych, uczestniczę w licznych kursach i warsztatach metodycznych. Wdrażam najnowsze metody pracy, które pozwalają mi wychowywać i nauczać na wysokim poziomie.

   Jestem logopedą w poznańskim przedszkolu. Wspaniałym doświadczeniem była praca nauczyciela – logopedy w szkole sportowej z dziećmi klas I – III.

   Prywatnie jestem mamą Alicji, wspaniałej młodej kobiety, studentki ekoenergetyki.

   Doświadczenie:
   • Specjalizacja:
    Logopeda, Terapia pedagogiczna, dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego
   • Wykształcenie
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

    

  • Anna Gałecka

   Anna Gałecka

   Logopeda kliniczny, pedagog specjalny

   Jestem magistrem logopedii klinicznej, a także pedagogiem specjalnym. 5-letnie studia logopedyczne ukończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji – neurologopedii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

   W diagnozie i terapii z dziećmi kieruję się podejściem holistycznym. Współpraca z małym pacjentem, stworzenie wesołej atmosfery i kierowanie się zainteresowaniami dziecka to podstawy mojej pracy. Integruję ćwiczenia logopedyczne z zabawą, a także wzmacnianiem pozostałych umiejętności rozwojowych, które wpływają na rozwijanie kompetencji językowej oraz komunikacyjnej. W mojej pracy spotykam się z dziećmi z wadami wymowy, w trakcie leczenia ortodontycznego, z zaburzeniami miofunkcjonalnymi, opóźnionym rozwojem mowy, a także z trudnościami komunikacyjnymi. Współpracuję także z osobami dorosłymi w zakresie korygowania wad wymowy.

   Doświadczenie zawodowe zdobywałam poprzez praktyki oraz pracę w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji, przedszkolach prywatnych i publicznych, integracyjnych, gabinetach logopedycznych, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, szpitalu onkologicznym – chirurgia głowy, szyi i onkologii laryngologicznej. Jednocześnie stale poszerzam zakres wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach.

   Prywatnie jestem miłośniczką długich spacerów i literatury fantastycznej.

   Doświadczenie:
   • Specjalizacja:
    Logopeda kliniczny, pedagog specjalny 
   • Wykształcenie
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  • Aleksandra Kędzierska

   Aleksandra Kędzierska

   Nazywam się Aleksandra Kędzierska jestem logopedą, pracuję z dziećmi i dorosłymi już 37 lat. Moje doświadczenie zawodowe i życiowe w pracy z dziećmi i dorosłymi procentuje wszechstronnym podejściem do człowieka. W czasie terapii poszukuję innych form pracy z pacjentem, mającym trudności w procesie posługiwania się mową. Dodatkowo prowadzę diagnozę i terapię jąkania dzieci i osób dorosłych nowatorską metodą holistycznego i indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. Ukończyłam studia podyplomowe z Logopedii oraz Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, liczne kursy doskonalące . Prywatnie uwielbiam czytać, poznawać ludzi i słuchać muzyki.

   Doświadczenie:
   • Specjalizacja:
    Logopeda, Terapia pedagogiczna, dyplomowany nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego
   • Wykształcenie
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Skontaktuj się z nami