O nas

  • Karolina Wielopolska

   Karolina Wielopolska

   jestem logopedą dyplomowanym i filologiem polskim

   Będąc nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi co z kolei zmotywowało mnie do osobistego rozwoju w zakresie zdobycia uprawnień logopedy i stworzenia przyjaznego dzieciom prywatnego gabinetu logopedycznego, którego jestem właścicielem.

   Ukończyłam studia humanistyczne o kierunku Filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciłam swoje umiejętności logopedyczne na Wydziale Studiów Edukacyjnych na kierunku Pedagogiki specjalnej- Logopedii, również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

   Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam dzięki pracy w szkole, stażu w przedszkolu oraz podczas praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach i gabinetach logopedycznych.

   Swoją wiedzę uzupełniam podczas obecności na szkoleniach oraz konferencjach obejmujących tematykę logopedyczną. Zajmuję się pracą z dziećmi i młodzieżą.

   Wykształcenie, które zdobyłam pozwala mi wybierać skuteczne metody terapii indywidualnie dobrane do potrzeb każdego Pacjenta. Wybrałam zawód logopedy, ponieważ właśnie w nim realizuje swoje marzenia o pracy z dziećmi. Nadto w związku z tym, iż wiem że czasem należy utrwalić i uzupełnić wiedzę zdobytą w szkole proponuję uczniom również zajęcia z języka polskiego.

   Prywatnie jestem mamą licealisty Janka i uczennicy szkoły podstawowej Marysi. Doświadczenie życiowe jakie zebrałam przy ich wychowaniu pozwala mi również wykorzystać to podczas terapii.

   Doświadczenie:
   • Specjalizacja:
    Logopeda, nauczyciel języka polskiego
   • Wykształcenie
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

    

  • Marlena Hajduk

   Marlena Hajduk

   jestem dyplomowanym nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz logopedą

   W swojej pracy kładę duży nacisk na dokładne poznanie każdego dziecka. Staram się ściśle współpracować
   z rodzicami i wspólnie z nimi rozwiązywać pojawiające się problemy wychowawczo-dydaktyczne.
   Jestem osobą zorganizowaną, oddaną pracy, wychodzącą naprzeciw potrzebom dzieci.
   W pracy dydaktycznej daję dzieciom rozsądną swobodę, staram się wyzwalać ich kreatywność i pobudzać wyobraźnię. Mimo długiego stażu pracy wciąż się dokształcam, ukończyłam dwa kierunki studiów podyplomowych, uczestniczę w licznych kursach i warsztatach metodycznych. Wdrażam najnowsze metody pracy, które pozwalają mi wychowywać i nauczać na wysokim poziomie.

   Jestem logopedą w poznańskim przedszkolu. Wspaniałym doświadczeniem była praca nauczyciela – logopedy w szkole sportowej z dziećmi klas I – III.

   Prywatnie jestem mamą Alicji, wspaniałej młodej kobiety, studentki ekoenergetyki.

   Doświadczenie:
   • Specjalizacja:
    Logopeda, Terapia pedagogiczna, dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego
   • Wykształcenie
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

    

  • Małgorzata Grzelczak

   Małgorzata Grzelczak

   Od 37 lat jestem nauczycielem. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyłam w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej,  przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej.

   Jestem logopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, nauczycielem lingwistą. Moja pierwsza specjalizacja; nauczyciel jezyków obcych- rosyjskiego i niemieckiego, wyczuliła mnie na problemy językowe uczniów. Chęć pomocy uczniom, u których występowały kłopoty z pozyskiwaniem mowy i doskonaleniem języka pod względem artykulacji na różnych etapach rozwoju młodego człowieka, skłoniły mnie do ukończenia kolejnych studiów- logopedii, terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Moim głównym celem jako logopedy jest rozwijanie mowy i stymulowanie prawidłowej wymowy dziecka. Bardzo cenię współpracę z rodzicami, która jest nieodzownym filarem w pracy logopedy. Nieustannie podnoszę kwalifikacje zawodowe przez udział w kursach, szkoleniach i konferencjach logopedycznych i pedagogicznych. Zdobyta przez to wiedza i doświadczenie pozwalają mi na holistyczne podejście do dziecka i dobór właściwej terapii logopedycznej.

   Jestem cierpliwa, odpowiedzialna i empatyczna.  Moje pasje to czytanie, zajęcia kulinarne i podróże. Prywatnie jestem mamą Agaty, doktorantki Wydziału Lingwistyki na Uniwersytecie w Lexington, w stanie Kentucky w U.S.A

   Doświadczenie:
   • Specjalizacja:
    Logopeda, Terapia pedagogiczna, Oligofrenopedagog, Terapia dysleksji,
    nauczyciel lingwista
   • Wykształcenie
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
    Collegium Da Vinci, Poznań
    Wyższa Szkoła Uni-Terra, Poznań
  • Aleksandra Kędzierska

   Aleksandra Kędzierska

   Nazywam się Aleksandra Kędzierska jestem logopedą, pracuję z dziećmi i dorosłymi już 37 lat. Moje doświadczenie zawodowe i życiowe w pracy z dziećmi i dorosłymi procentuje wszechstronnym podejściem do człowieka. W czasie terapii poszukuję innych form pracy z pacjentem, mającym trudności w procesie posługiwania się mową. Dodatkowo prowadzę diagnozę i terapię jąkania dzieci i osób dorosłych nowatorską metodą holistycznego i indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. Ukończyłam studia podyplomowe z Logopedii oraz Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, liczne kursy doskonalące . Prywatnie uwielbiam czytać, poznawać ludzi i słuchać muzyki.

   Doświadczenie:
   • Specjalizacja:
    Logopeda, Terapia pedagogiczna, dyplomowany nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego
   • Wykształcenie
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Skontaktuj się z nami