Dysleksja Dysortografia Dysgrafia

 • Dysleksja Dysortografia Dysgrafia

  Dysleksja – są to specyficzne trudności w czytaniu oraz pisaniu występujące i dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Trudności te spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych i motorycznych

  Najczęściej na określenie występujących trudności używa się terminu dysleksja rozwojowa, która obejmuje następujące rodzaje trudności:

  • Dysleksja – czyli trudności w czytaniu
  • Dysortografia – problem z opanowaniem poprawnej pisowni (również błędy ortograficzne), mimo znajomości zasad ortografii.
  • Dysgrafia – niski poziom graficzny pisma. W przypadku dysgrafików pismo jest brzydkie, nieczytelne, niestaranne.
  • Objawy dysleksji: Zazwyczaj trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się u dzieci uczących się w szkole, można jednak już w okresie przedszkolnym zauważyć szereg objawów, cechujących dzieci, które mogą być zagrożone dysleksją.

  Aby zapobiec późniejszym trudnościom szkolnym, jak najwcześniej oddaj dziecko w ręce specjalisty.

 • Skontaktuj się z nami